Köpa Hus i Spanien | Marbella Dream Living

Köpa Hus i Spanien

Istället för att köpa hus i Spanien som redan är färdigt kanske du vill designa ett eget och endast köpa tomt?
Förutsatt att en tomt ligger i en urbanisation eller i ett område som är planlagt inom kommunplanen för sådan användning, har redan fått bygglov beviljat för att bygga ett fristående hem.

Men byggregler varierar avsevärt och den tillåtna storleken på villan beror på storleken på tomten. Man bör därför ta detta i akt innan man fortsätter med markköp.

En besiktning av fastigheten är inget måste för att göra en låneansökan.

Men det kan vara lämpligt att göra ända, inte minst när det gäller äldre fastigheter. Vanliga saker att kontrollera:
VVS och elinstallationer, tätskikt, takläggning, och så vidare.

Dessa kontroller, samt en fullständig strukturell undersökning kan utföras av en spansk teknisk arkitekt eller av en kvalificerad brittisk besiktningsman. Eventuella avgifter betalas av den som ska köpa fastigheten.

Spanska banker är positivt inställda till att erbjuda lån både när det gäller att köpa hus i Spanien som är nyproducerade eller om det gäller att köpa hus i Spanien som är begagnade. Självklart gäller det även lägenheter.

Det är idag vanligt att de flesta spanska banker erbjuder dig ett lån även om du inte är bosatt på heltid i Spanien, men det kan vara skillnad på vad de olika bankerna erbjuder.

Vanliga termer som erbjuds är lån är från 5-15 år, ofta upp till 70% av köpesumman på omkring 1 poäng jämfört med EURIBOR. Den sökande måste naturligtvis vara kvalificerad för lånet, särskilt med tillräckliga inkomster för att ha råd med de månatliga betalningarna och banken måste bedöma fastighetsvärdet.

Det beräknade värdet sammanfaller i allmänhet med marknadsvärdet på fastigheten.

En person som inte är bosatt i Spanien har rätt att sälja sin fastighet till en annan person som inte är bosatt i Spanien, i en utländsk valuta, med betalning utanför Spanien.

Det bör noteras att en skatt på 3%  behålls och sker genom skattemyndigheterna vid försäljning av egendom som ägs av en utländskt leverantör, som appliceras mot inkomst av kapital (för närvarande 21%).

Vinsten vid försäljningen minskas med en liten andel för varje år av ägandet i kompensation för inflationen.

Om beloppet är större än den skatt som ska betalas, kan det återvinnas delvis från skattebyrån. De säljare idag som har ägt sin egendom före 1986 betalar ingen inkomst av kapital på en försäljning.

Det åligger kunden eller hans advokat att lösa dessa räkningar via autogiro.

En urbanisation är ett planerat gemensamt område som har uppfyllt normerna för de olika myndigheter med avseende på markanvändning (bostäder, sport område, grönområden), och att tillhandahålla en specifik uppsättning av tjänster och en miniminivå av kvalitet i byggandet av vägar, trottoarer, dränering, avloppssystem, el- och vatteninstallationer, och så vidare.

Att få tillstånd till att bygga mark till en urbanisering kan ta en utvecklare upp till flera år och flera miljoner euro i kostnader.

Den mest uppenbara fördelen att ägaren av en fastighet inom en urbaniseringen är det faktum att markanvändningen är strikt kontrollerat. Om man bestämmer sig för att bygga ett hus på en tomt i ett avsnitt av en urbanisering artificiella enbart för småhus, är du säker enligt lag att varken ett bostadshus eller en kanin gård kan placeras på den intilliggande enfamiljshus tomt! Det finns flera zonindelning klassificeringar för landsbygd utanför urbana. Marbella är i färd med att uppdatera sin översiktsplan, och stor försiktighet bör iakttas vid köp av mark utanför en urbanisering: i de flesta fall kan man inte kunna bygga på mark som inte är inom en urbanisering.

Européer från E.U. kan bo i Spanien på obestämd tid.

Visum krävs inte som i några andra länder som USA, men kan fortfarande krävas i andra situationer, beroende på ett ursprungsland och hur länge man är tillåten att stanna.

Att köpa hus i Spanien för att bo här på heltid behöver inte innebära en stor förändring om man har barn som fortfarande går i skolan. Det finns flera internationella skolor i området, inklusive en i Sotogrande området som varje vecka ger möjlighet till att börja.

Elever undervisas på engelska och ett urval av olika läroplaner erbjuds. För ytterligare information, kolla in nedanstående hemsidor:

Spanska statliga skolor använder samma system som i Svergie med studentexamen. De elever som inte anses ha tillräckligt med kunskap för att gå vidare till nästa årskurs får stanna kvar ytterliggare ett år  och följa läroplanen.

I allmänhet går man ut skolan med mycket goda resultat och den  största delen av eleverna går vidare till universitet.

Eftersom många klasser har undervisning på spanska får man ha detta i åtanke om man har barn som inte kan spanska sedan tidigare. I detta fall bör läroplanen beaktas.

Ju yngre barnet är, desto lättare är det att snappa upp språket. De flesta under 12 år kan prata spanska efter 3-4 månader.

Marbella har det nyaste, mest moderna och välutrustade sjukhuset i Spanien (Hospital Costa del Sol) med en bra, välutrustad klinik med ett omfattande urval av allmänläkare och specialister.
Privat sjukförsäkring finns tillgänglig via olika grupper såsom SANITAS. Kostnaden per person kan variera beroende på ålder och hälsotillstånd. Spaniens socialförsäkringssystem tillåter nu E.U. invånare att ha tillgång till hälsonätet via en särskild blankett (E-101).

För invånare som är egenföretagare, äger ett företag, eller är anställda, får du automatiskt tillgång till det spanska hälsonätet.

©2021 Marbella Dream Living | Designad och underhållen av Plush Global Media

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account